Otrzymane Darowizny

Szpital zrealizował zakup sprzętu medycznego – diatermii chirurgicznej
na blok operacyjny Kliniki Urologii w ramach Umowy Darowizny nr
2022/VII/10 zawartej z Fundacją PGE w dniu 12.08.2022r.*

Lokalizacja: Żeromskiego 113, 94-039 Łódź