Regionalne Zintegrowane Centrum Zabiegowe

W maju 2018 r. w USK im. WAM-CSW rozpoczęliśmy realizację inwestycji o priorytetowym znaczeniu dla rozwoju naszego Szpitala – REGIONALNE ZINTEGROWANE CENTRUM ZABIEGOWE. Inwestycja została zrealizowana z udziałem środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach trzech projektów dotyczących różnych dziedzin medycyny.

Projekt nr POIS.09.01.00-00-0118/16 pn. Rozbudowa, przebudowa i doposażenie USK im. WAM – CSW w Łodzi celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z lądowiskiem dla helikopterów. Celem projektu było wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia poprzez zwiększenie dostępności do ratownictwa medycznego oraz zwiększenie skuteczności i jakości pomocy udzielanej w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.

W ramach projektu powstał przestronny szpitalny oddział ratunkowy w pełni wyposażony w sprzęt medyczny oraz lądowisko dla śmigłowców sanitarnych zlokalizowane na dachu obiektu. W październiku 2020 r. na lądowisku po raz pierwszy „usiadł” śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Projekt nr POIS.09.02.00-00-0073/17 pn. Ponadregionalne Centrum Zabiegowe – rozwój klinik zabiegowych (ortopedii, artroskopii, chirurgii ręki, neurochirurgii, chirurgii klatki piersiowej) w USK im. WAM – CSW w Łodzi. Jego celem było wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia poprzez unowocześnienie infrastruktury Szpitala im. WAM-CSW i jej dostosowanie do aktualnych potrzeb w zakresie leczenia chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego. W ramach projektu powstała, w miejsce istniejącego rozproszonego układu klinik, zintegrowana przestrzeń dla oddziałów zabiegowych – ortopedii, chirurgii ręki, artroskopii, neurochirurgii i chirurgii klatki piersiowej oraz interdyscyplinarny centralny blok operacyjny (8 sal) z przeznaczeniem dla tych specjalizacji.

Projekt nr POIS.09.02.00-00-0012/16 pn. Poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia poprzez wsparcie Kliniki Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca USK im. WAM – CSW w Łodzi. Jego celem było wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia poprzez zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług medycznych w zakresie świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom układu krążenia. W ramach projektu powstała nowa przestrzeń dla Kliniki Kardiologii obejmująca, oprócz sal chorych, również dwie pracownie zabiegowe, w tym Pracownię Hemodynamiki, którą wyposażyliśmy w nowoczesny kardioangiograf ze wstrzykiwaczem oraz defibrylator.