Aktualności

Drodzy Studenci

Informuję, iż przed rozpoczęciem praktyk wakacyjnych istnieje obowiązek odbycie szkolenia z Ochrony Danych Osobowych oraz BHP, termin szkolenia zaplanowano na dzień 1.07.2021, godzina 8:00, aula POZ, budynek nr 5, ul. Żeromskiego 113.

Dział BHP i Ochrony Ppoż

Informujemy, że z dniem 03.11.2021r. Poradnia Reumatologiczna zmienia swoja lokalizację. Lekarze przyjmują w budynku nr 5 na I piętrze w gabinetach 139 i 141.

Szanowni Państwo
Wszystkie wizyty u lekarzy odbywają się osobiście, a teleporady realizowane są na prośbę pacjenta.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów ogłasza nabór na placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województwa łódzkiego i mazowieckiego

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów ogłasza nabór na placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województwa łódzkiego i mazowieckiego

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów ogłasza nabór na placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województwa łódzkiego i mazowieckiego w ramach Projektu nr POWR.05.01.00-00-0002/20 pn.: „Profilaktyka chorób odkleszczowych w województwie łódzkim i województwie mazowieckim”” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Porozumieniem Łódzkim – Łódzkim ...

WORLD'S BEST HOSPITALS 2021 - POLAND

WORLD’S BEST HOSPITALS 2021 – POLAND

WORLD’S BEST HOSPITALS 2021 – POLAND httpsss://www.newsweek.com/best-hospitals-2021/poland

Poradnia Stomijna

Poradnia Stomijna

Informujemy, że przy Poradni Chirurgicznej Kliniki Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej działa PORADNIA STOMIJNA (budynek nr 3, parter, dawna siedziba Izby Przyjęć z Oddziałem Pomocy Doraźne). Pacjenci mogą zapisywać się na wizyty poprzez kontakt telefoniczny: 42/639-30-36

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów ogłasza nabór na placówki MEDYCYNY PRACY z województwa łódzkiego i mazowieckiego w ramach Projektu nr POWR.05.01.00-00-0021/19 pn." Profilaktyka przewlekłych  bólów  kręgosłupa  w województwie łódzkim i mazowieckim " współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów ogłasza nabór na placówki MEDYCYNY PRACY z województwa łódzkiego i mazowieckiego w ramach Projektu nr POWR.05.01.00-00-0021/19 pn.” Profilaktyka przewlekłych bólów kręgosłupa w województwie łódzkim i mazowieckim ” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów ogłasza nabór na placówki MEDYCYNY PRACY z województwa łódzkiego i mazowieckiego w ramach Projektu nr POWR.05.01.00-00-0021/19 pn.” Profilaktyka przewlekłych bólów kręgosłupa w województwie łódzkim i mazowieckim ” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nabór uzupełniający Projekt realizowany jest w partnerstwie ze ...

Przenoszenie klinik i poradni ze Szpitala przy Pl. Hallera 1 i Pieniny 30 do nowej lokalizacji w szpitalu przy ulicy Żeromskiego 113

Przenoszenie klinik i poradni ze Szpitala przy Pl. Hallera 1 i Pieniny 30 do nowej lokalizacji w szpitalu przy ulicy Żeromskiego 113

Informujemy, że Poradnia Gastroenterologii oraz Poradnia Chirurgii Kolorektalnej zostały przeniesione ze szpitala przy Placu Hallera 1 do nowej lokalizacji przy ulicy Żeromskiego 113 (budynek nr 3, parter, dawna siedziba Izby Przyjęć z Oddziałem Pomocy Doraźnej). Telefon kontaktowy: 42/639-30-36. Telefon kontaktowy: 42/205-98-50. Informujemy, że Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej została przeniesiona z USK im. WAM w lokalizacji Plac Hallera ...