Aktualności

 

 Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w Projekcie pt. ” Profilaktyka przewlekłych bólów kręgosłupa w województwie łódzkim i mazowieckim” – nr POWR.05.01.00-00-0021/19

realizowanym przez  Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie wczesnego wykrywania oraz prewencja przewlekłych bólów kręgosłupa wśród osób czynnych zawodowo w makroregionie centralnym (woj. łódzkie, woj. mazowieckie) poprzez przeprowadzenie działań edukacyjno-diagnostyczno-terapeutycznych. Zwiększenie wiedzy, świadomości i umiejętności lekarzy medycyny pracy, pracowników i pracodawców, u których nastąpi wzrost poziomu wiedzy na temat profilaktyki bólów kręgosłupa i postępowania w przypadku wystąpienia bólów kręgosłupa. Program umożliwi szybką konsultację z lekarzem medycyny pracy, fizjoterapeutą co przyczyni się do utrzymania uczestników projektów czynnych zawodowo na rynku pracy.

Proszę o wypełnienie dokumentu w wersji on – line.

Po analizie wyniku ankiety zostaną Państwo przekierowani na badania do Placówki Medycyny Pracy realizującej projekt lub otrzymają Państwo odmowę udziału w projekcie ze względu na niespełnianie kryteriów wstępu.

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBH6EHkMnk6VakfpPwr5jmz_O32ACg6vT1X4oRHZfb-Oa4GA/viewform

Strona Projektu:

https://kregoslup.skwam.lodz.pl/

“USK im WAM-CSW zrealizował zakup sprzętu medycznego – aparatu do pomiaru Impedancji i PH dla Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego w ramach Umowy Darowizny nr 2022/X/7 zawartej z Fundacją PGE w dniu 27.10.2022r.

Lokalizacja: Pracownia Endoskopowa, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź”

W dniach 19-20 czerwca w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi miały miejsce warsztaty torakochirurgiczne, w trakcie których były wykonywane zabiegi metodą Uniportal VATS. Warsztaty prowadził światowej sławy torakochirurg Dr. Diego Gonzalez Rivas. Patronat medyczny nad warsztatami objął kierownik oddziału Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej prof. dr hab. n. med. Sławomir Jabłoński.  W trakcie warsztatów były używane  endostaplery firmy Reach Surgical.

Dr. Diego Gonzalez Rivas

– Konsultant krajowy chirurgii klatki piersiowej; Szpital Lusiadas, Lizbona, Portugalia;

– Kierownik Oddziału Małoinwazyjnej Chirurgii Klatki Piersiowej (UCTMI) zlokalizowanego w dwóch szpitalach: Quirón Hospital i San Rafael, Coruña, Hiszpania;

-Współdyrektor Oddziału Minimalnie Inwazyjnej Kardiochirurgii i Chirurgii Klatki Piersiowej UMIC Portugalia (Oporto, Lizbona, Azory i Algarve) i Hiszpania (Pardo de Aravaca Vithas Hospital, w Madrycie);

– Dyrektor programu szkoleniowego Uniportal VATS w Szpitalu Pulmonologicznym w Szanghaju (od 2014), Szanghaj, Chiny (największy oddział klatki piersiowej na świecie, 21 tys. resekcji płuc wykonanych w 2021 r.

Dr Diego Gonzalez Rivas był pierwszym chirurgiem na świecie wykonującym jednoportowe resekcje anatomiczne VATS. Ma tym zakresie 15-letnie doświadczenie.

Prof. dr hab. n. med. Sławomir Jabłoński

– Łódzki konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej;

– Kierownik Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi;

– Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Klatki Piersiowej (European Society of Thoracic Surgeons).

Projekt nr POWR.05.01.00-00-0021/19 pn. Profilaktyka przewlekłych  bólów  kręgosłupa  w województwie łódzkim i mazowieckim współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                               Szanowni Państwo

Zapraszamy do uczestniczenia w warsztatach z rehabilitacji ruchowej osoby, które zostały zakwalifikowane do Projektu pt. ”Profilaktyka przewlekłych  bólów  kręgosłupa  w województwie łódzkim i mazowieckim” przez lekarza medycyny pracy.

                                                           14 czerwca 2023r. , godzina 16:00 – 19:30

Miejsce warsztatów: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Centralny Szpital Weteranów, ul. Żeromskiego 113,  sala wykładowa  Kliniki Reumatologii 4 piętro.

 

Zgłoszenia udziału należy kierować do Sekretariatu Kliniki Reumatologii pod numerem telefonu:

42 6393641

                                                    Zmiany w organizacji w punkcie pobrań

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1.06.2023 roku zostały wprowadzone zmiany w organizacji w punkcie pobrań- przed pobraniem krwi należy zgłosić się do rejestracji POZ na parterze w budynku nr 5 w celu pobrania numerka do pobieralni. Osoby bez numerka nie zostaną przyjęte w danym dniu. Numerki wydawane są od godziny 7:30. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-11:00

Szanowni Państwo

„Uprzejmie informujemy, iż informacje udzielane w sprawie Ogólnopolskiej Sieci Kardiologicznej i Ogólnopolskiej Sieci Onkologicznej w USK im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów pod nr tel:48 518-798-575 lub 42 205 98 50”

                                                                 Sprzedaż Urządzeń Medycznych

Dyrekcja SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi centralny szpital Weteranów informuje o możliwości składania ofert na zakup urządzeń medycznych wymienionych w załączniku 1.

Termin składania ofert do dnia 23 czerwca 2023 drogą mailową na adres: monika.marciniak@skwam.lodz.pl

Osoba do kontaktu: Pracownik Działu Inwentaryzacji, nr telefonu 42-639-36-09.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z podmiotami oferującymi najkorzystniejsze warunki.

Do pobrania: Wykaz sprzętuProjekt nr POWR.05.01.00-00-0014/17, pn. „Regionalne Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

Ostatni miesiąc przyjęć w Projekcie pn.„Regionalne Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej”.

Zgłoszenia do 31.05.2023r.

Szanowny Pacjencie,

Podejrzewasz u siebie reumatoidalne zapalenie stawów?

Chcesz zostać włączony do programu profilaktyki wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów realizowanego w ramach projektu Regionalnego Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej (RCWDR)?

Wypełnij specjalnie przygotowaną dla Ciebie ankietę i dowiedz się jakie jest u Ciebie ryzyko wystąpienia reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS).

Jeśli wynik tej ankiety jest POZYTYWNY (uzyskałeś przynajmniej 6 odpowiedzi na „TAK” ) oraz:

  1. jesteś w wieku od 18 do 65 lat,
  2. odczuwasz dolegliwości bólowe ze strony stawów, które nie są spowodowane urazem,
  3. twoje stawy były lub są obrzęknięte,

Zapraszamy Ciebie na wizytę do lekarza w Regionalnym Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatologicznej – umów się na wizytę:  603 572 363

Budynek POZ – I piętro.
ul. Żeromskiego 113, Łódź

https://rcwdr.umed.pl/

SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

Dyrekcja SPZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralny Szpital Weteranów informuje o możliwości składania ofert cenowych na zakup urządzeń wymienionych w załączniku 1.

Termin składania ofert do dnia 02.06.2023 r. drogą mailową na adres: monika.marciniak@skwam.lodz.pl
Osoba do kontaktu: Pracownik Działu Inwentaryzacji, nr telefonu 42-639-36-09.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z podmiotami oferującymi najkorzystniejsze warunki.
Załącznik: wykaz sprzętu

Turniej Szachowy

GENS UNA SUMUS

25 czerwca o godzinie 10:00 w niedzielę w siedzibie OIL w Łodzi, znajdującej się przy ulicy Czerwonej 3 odbędzie się Turniej Szachowy.
Zaproszenie

Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca

Szpital zrealizował zadanie pn. “Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca” w ramach Umowy zawartej z Ministerstwem Zdrowia nr 1/11/21/2021/58/845 na podstawie programu wieloletniego “Narodowa Strategia Onkologiczna”, zadania pn. :”Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca”, finansowanego z części 46-Zdrowie, działu 851- Ochrona Zdrowia, rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej.

Lokalizacja: ul. Żeromskiego 113, Łódź

Dofinansowanie:  1 325 039,46 zł

Całkowita wartość:  1 325 039,46 zł

W ramach w/w umowy zakupiono: wideobronchoskopy, procesor obrazu USG, tory wizyjne, aparat USG do oceny biopsji i zmian opłucnowych.

Sprzedaż materiałów z Magazynu Wielobranżowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów przestawia poniżej wykaz materiałów elektrycznych, stolarskich/ślusarskich i hydraulicznych przeznaczonych do sprzedaży z uwagi na brak możliwości ich wykorzystania. Materiały nie mają zastosowania w obecnie eksploatowanych instalacjach oraz stolarce w Szpitalu.
Asortyment z każdej pozycji musi zostać kupiony w całości. Nie można kupić np. 1 szt. złączki.
Termin składania ofert do 03 Lutego 2023 drogą mailową na adres: l.kulpa@skwam.lodz.pl Osoba do kontaktu Laura Kulpa, Dział Techniczny (42)639 34 57; 607-599-615.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z podmiotami składającymi najkorzystniejszą ofertę kupna.

Wykaz materiałów do sprzedaży.

DOSTĘPNOŚĆ PLUS

SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ

 

Dyrekcja SPZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej
Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralny Szpital
Weteranów informuje o możliwości składania ofert cenowych na zakup
urządzeń wymienionych w załączniku 1.

Termin składania ofert do dnia 31.01.2023 r. drogą mailową na adres:
monika.marciniak@skwam.lodz.pl <mailto:monika.marciniak@skwam.lodz.pl>
Osoba do kontaktu: Pracownik Działu Inwentaryzacji, nr telefonu
42-639-36-09.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z podmiotami oferującymi
najkorzystniejsze warunki.

 

Zaącznik 1


Szanowni Państwo

“Szpital zrealizował zakupy sprzętu medycznego w celu wsparcia realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Umowy zawartej z Ministerstwem Zdrowia nr DOI/FPC/COVID-19/58/2022/244 na przyznanie w 2022r środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu inwestycyjnego.

Lokalizacja: Żeromskiego 113, 90-549 Łódź

Dofinansowanie: 13 099 999,84 zł
Całkowita wartość: 13 144 575,21 zł

W ramach w/w umowy zakupiono:Tomograf, Angiograf, RTG z Ramieniem C.”

Szanowni Państwo
Informujemy, iż Klinika reumatologii na czas remontu oddziału przeniosła się do lokalizacji Plac. Hallera 1. Za utrudnienia przepraszamy.
Tymczasowy telefon do sekretariatu kliniki reumatologii: 42 639 30 17

Szanowni Państwo
Wszystkie wizyty u lekarzy odbywają się osobiście, a teleporady realizowane są na prośbę pacjenta.

Dotacja celowa na realizację zakupu aparatury i sprzętu medycznego w 2021 roku.

Szpital zrealizował zakupy sprzętu medycznego w celu wsparcia realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Umowy zawartej z Ministerstwem Zdrowia nr DOI/SK/NW/COVID-19/85112/6220/58/150 na udzielenie w 2021r dotacji celowej na realizację zakupów inwestycyjnych. Lokalizacja: Żeromskiego 113, pl. Hallera 1 Łódź Dofinansowanie: 324 512,00zł Całkowita wartość: 328 694,31 zł W ramach w/w umowy zakupiono: Fumigatory, Wysokoprzepływową terapię tlenową, Aparaty do leczenia wysokoprzepływową tlenoterapią, ...

Drodzy Studenci!

Drodzy Studenci!

Informuję, iż przed rozpoczęciem praktyk wakacyjnych istnieje obowiązek odbycie szkolenia z Ochrony Danych Osobowych oraz BHP, termin szkolenia zaplanowano na dzień 1.07.2021, godzina 8:00, aula POZ, budynek nr 5, ul. Żeromskiego 113.

Lista placówek Medycyny Pracy zakwalifikowanych do Projektu.

Lista placówek Medycyny Pracy zakwalifikowanych do Projektu.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów ogłasza nabór na placówki MEDYCYNY PRACY z województwa łódzkiego i mazowieckiego w ramach Projektu nr POWR.05.01.00-00-0021/19 pn.” Profilaktyka przewlekłych bólów kręgosłupa w województwie łódzkim i mazowieckim ” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.